Home / Giới Thiệu

Giới Thiệu

Britfoot là một trang web có gần 19 năm lịch sử, đã trải qua nhiều đời chủ nhưng được team Việt Nam chuyên về xe tải Hino mua về và phục dựng lại nhằm cung cấp thông tin hoàn toàn miễn phí về lĩnh vực vận tải, xe chuyên dùng giúp cho mọi người có thể chọn được xe tải Hino phù hợp nhu cầu